Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Fimbristylis pallida CYPERACEAE

APSA sample 12-2-19

polar view
polar view