Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Gossypium raimondii MALVACEAE

APSA sample 178-13-4

polar view
polar view