Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Sida cordifolia MALVACEAE

APSA sample 178-4-4a

polar view
polar view