Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Celtis harperi ULMACEAE

APSA sample 60-1-9

polar view
polar view