Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Pseudowintera traversii WINTERACEAE

APSA sample 198-2-3

polar view
polar view