Australasian
Pollen and Spore Atlas
 


Browse families EUCRYPHIACEAE to EVICACEAE

The samples displayed can be filtered by physical attributes, including morphologic type and surface pattern, and sizes in micrometers (µm):

or Clear

EUCRYPHIACEAE EUPHORBIACEAE EUPOMATIACEAE EVICACEAE
Eucryphia Acalypha Eupomatia Epigaea
Actephila
Actinostemon
Adelia
Adriana
Alchornea
Aleurites
Amperea
Andrachne
Aporosa
Austrobuxus
Baccaurea
Baliospermum
Baloghia
Bernardia
Bertya
Beyeria
Bischofia
Blachia
Blumeodendron
Breynia
Bridelia
Caelobogyne
Calycopeplus
Caperonia
Cephalomappa
Chaetocarpus
Chamaesyce
Choriceras
Chrozophora
Claoxylon
Cleidion
Cleistanthus
Cnesmone
Cnidoscolus
Codiaeum
Coelodepas
Croton
Dalechampia
Daphniphyllum
Dichrophyllum
Dissillaria
Ditaris
Drypetes
Elateriospermum
Endospermum
Erismanthus
Euphorbia
Excoecaria
Flueggia
Fontainea
Galearia
Galiana
Gelonium
Glochidion
Glochidion
Hevea
Hippomane
Homalanthus
Homolanthus
Homonia
Hura
Hyeronima
Hymenocardia
Jatropha
Leucocroton
Longetia
Mabea
Macaranga
Maesobotrya
Mallotus
Manihot
Manimot
Maprounea
Margaritaria
Melanolepis
Mercurialis
Micrantheum
Micrococca
Microdesmis
Moacroton
Monotaxis
Neoroepera
Neoscortechinia
Omphalea
Oreoporanthera
Ostodes
Pera
Petalostigma
Phyllanthrodendron
Phyllanthus
Pimelodendron
Platygyne
Poranthera
Pseudanthus
Reverchonia
Ricinocarpos
Ricinodendron
Ricinus
Sapium
Sebastiana
Securinega
Spathiostemon
Stillingia
Tithymalus
Trewia
Trigonopleura
Trigonostemon
Tritaxis
Wetria
Whyanbeelia