Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Trianthema pilosa AIZOACEAE

APSA sample 81-5-3

polar view
polar view