Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Lithocarpus uvariifolia FAGACEAE

APSA sample 59-6-14

polar view
polar view