Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Pritchardia remota ARECACEAE

APSA sample 13-65-5

polar view
polar view