Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Pritchardia hillebrandii ARECACEAE

APSA sample 13-67-1

polar view
polar view