Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Pritchardia lowreyana ARECACEAE

APSA sample 13-67-4

polar view
polar view