Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Trigonostemon langifolium EUPHORBIACEAE

APSA sample 149-91-2

polar view
polar view