Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Rhopalostylis sapida ARECACEAE

APSA sample 13-65-1

polar view
polar view