Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Meryta sinclairii ARALIACEAE

APSA sample 231-29-1

polar view
polar view