Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Parsonsia heterophylla APOCYNACEAE

APSA sample 251-9-11a

polar view
polar view