Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Dillenia papuana DILLENIACEAE

APSA sample 182-3-6

polar view
polar view