Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Xanthomyrtus papuana MYRTACEAE

APSA sample 225-15-6a

polar view
polar view