Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Ervatamia orientalis APOCYNACEAE

APSA sample 251-11-2

polar view
polar view