Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Canthium cymigerum RUBIACEAE

APSA sample 275-28-5

polar view
polar view