Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Adina fagifolia RUBIACEAE

APSA sample 275-58-2

polar view
polar view