Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Asplenium nidus ASPLENIACEAE

APSA sample 407-21-1-27

polar view
polar view