Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Meryta angustifolia ARALIACEAE

APSA sample 231-29-2

polar view
polar view