Euphrasia SCROPHULARIACEAE

SpeciesMorpholgyPreviewCode
Euphrasia alsa SCROPHULARIACEAE tricolporate
262-3-12
Euphrasia arguta SCROPHULARIACEAE
262-3-9
Euphrasia collina SCROPHULARIACEAE
262-3-1
Euphrasia collina SCROPHULARIACEAE
262-3-1a
Euphrasia collina SCROPHULARIACEAE tricolporate
262-3-1b
Euphrasia diemenica SCROPHULARIACEAE
262-3-18
Euphrasia glacialis SCROPHULARIACEAE dicolporate
262-3-8
Euphrasia glacialis SCROPHULARIACEAE
262-3-8a
Euphrasia glacialis SCROPHULARIACEAE
262-3-8b
Euphrasia glacialis SCROPHULARIACEAE
262-3-8c
Euphrasia glacialis SCROPHULARIACEAE
262-3-8d
Euphrasia odites SCROPHULARIACEAE
262-3-7
Euphrasia revoluta SCROPHULARIACEAE tricolpate
262-3-19
Euphrasia scabra SCROPHULARIACEAE
262-3-11
Euphrasia scabra SCROPHULARIACEAE dicolporate
262-3-11a
Euphrasia sp SCROPHULARIACEAE
262-3-16
Euphrasia sp SCROPHULARIACEAE
262-3-17
Euphrasia sp SCROPHULARIACEAE
262-3-2
Euphrasia sp SCROPHULARIACEAE
262-3-3
Euphrasia sp SCROPHULARIACEAE
262-3-4
Euphrasia sp SCROPHULARIACEAE
262-3-5
Euphrasia sp aff. alsa SCROPHULARIACEAE
262-3-13
Euphrasia sp aff. scabra SCROPHULARIACEAE
262-3-14
Euphrasia speciosa SCROPHULARIACEAE tricolporate
262-3-10
Euphrasia speciosa SCROPHULARIACEAE
262-3-10a
Euphrasia striata SCROPHULARIACEAE
262-3-6