Pyrrosia POLYPODIACEAE

SpeciesMorpholgyPreviewCode
Pyrrosia achrostichoides POLYPODIACEAE
407-29-5-3
Pyrrosia confluens POLYPODIACEAE monolete
407-29-5-2
Pyrrosia confluens POLYPODIACEAE
407-29-5-2a
Pyrrosia confluens POLYPODIACEAE
407-29-5-2b
Pyrrosia confluens POLYPODIACEAE
407-29-5-2c
Pyrrosia confluens POLYPODIACEAE
407-29-5-2d
Pyrrosia rupestris POLYPODIACEAE
407-29-5-1
Pyrrosia rupestris POLYPODIACEAE monolete
407-29-5-1a
Pyrrosia serpens POLYPODIACEAE monolete
407-29-5-4
Pyrrosia serpens POLYPODIACEAE
407-29-5-4a