POLYPODIACEAE

SpeciesMorpholgyPreviewCode
Anarthropteris lanceolata POLYPODIACEAE monolete
407-29-27-1
Arthromeris wallichiana POLYPODIACEAE
407-29-26-1
Asplenium adiantoides POLYPODIACEAE monolete
407-21-1-22b
Belvisia mucronata POLYPODIACEAE monolete
407-29-4-4
Belvisia mucronata POLYPODIACEAE
407-29-4-4a
Belvisia revoluta POLYPODIACEAE
407-29-4-5
Belvisia sp POLYPODIACEAE
407-29-4-1
Belvisia sp POLYPODIACEAE
407-29-4-2
Belvisia sp POLYPODIACEAE
407-29-4-3
Colysis ampla POLYPODIACEAE monolete
407-27-15-1
Colysis ampla POLYPODIACEAE
407-27-15-1a
Colysis sayeri POLYPODIACEAE
407-27-15-2
Crypsinus albicaulis POLYPODIACEAE
407-29-8-1
Crypsinus simplicissimus POLYPODIACEAE
407-29-8-2
Crypsinus simplicissimus POLYPODIACEAE
407-29-8-2a
Cyclophorus adnaacens POLYPODIACEAE
407-29-17-1
Cyclophorus flocculosus POLYPODIACEAE
407-29-17-2
Dictymia brownii POLYPODIACEAE
407-29-6-1
Dictymia brownii POLYPODIACEAE
407-29-6-1a
Drynaria quercifolia POLYPODIACEAE monolete
407-29-12-2
Drynaria quercifolia POLYPODIACEAE
407-29-12-2a
Drynaria rigidula POLYPODIACEAE monolete
407-29-12-3
Drynaria rigidula POLYPODIACEAE
407-29-12-3a
Drynaria sparsisora POLYPODIACEAE
407-29-12-4
Drynaria vigidulum POLYPODIACEAE monolete
407-29-12-1
Eschatogramme desvauxii POLYPODIACEAE
407-29-16-1
Goniophlebium sp POLYPODIACEAE
407-29-7-1-(4729-7-1)
Goniophlebium sp POLYPODIACEAE
407-29-7-2-(4729-7-2)
Goniophlebium subauriculatum POLYPODIACEAE monolete
407-29-13-7
Goniophlebium subauriculatum POLYPODIACEAE monolete
407-29-7-3
Lecanopteris carnosa POLYPODIACEAE
407-29-20-1
Leucostegia dareiformis POLYPODIACEAE
407-29-21-1
Loxogramme sp POLYPODIACEAE
407-29-9-1-(4729-9-1)
Merinthosorus drynarioides POLYPODIACEAE
407-29-19-1
Microgramma ciliata POLYPODIACEAE
407-29-14-1-(4729-14-1)
Microsorium cromwelli POLYPODIACEAE
407-29-2-7-(4729-2-7)
Microsorium cromwelli POLYPODIACEAE
407-29-2-7a-(4729-2-7a)
Microsorium diversifolium POLYPODIACEAE
407-29-2-1-(4729-2-1)
Microsorium diversifolium POLYPODIACEAE monolete
407-29-2-1a-(4729-2-1a)
Microsorium diversifolium POLYPODIACEAE
407-29-2-1b-(4729-2-1b)
Microsorium scolopendria POLYPODIACEAE
407-29-2-11
Microsorium sp POLYPODIACEAE
407-29-2-10
Microsorium sp POLYPODIACEAE
407-29-2-2-(4729-2-2)
Microsorium sp POLYPODIACEAE
407-29-2-8-(4729-2-8)
Microsorium sp POLYPODIACEAE
407-29-2-9
Onychium siliculosum POLYPODIACEAE
407-29-251
Pessopteris crassifolia POLYPODIACEAE
407-29-24-1
Photinopteris speciosa POLYPODIACEAE
407-29-18-1
Phymatosorus diversifolium POLYPODIACEAE
407-29-23-1
Phymatosorus novae-zelandiae POLYPODIACEAE
407-29-23-3
Phymatosorus scandens POLYPODIACEAE
407-29-23-2
Phymatosorus scandens POLYPODIACEAE
407-29-23-4
Platycerium bifurcatum POLYPODIACEAE
407-29-1-1-(4729-1-1)
Platycerium bifurcatum POLYPODIACEAE
407-29-1-1a
Platycerium bifurcatum POLYPODIACEAE monolete
407-29-1-1b
Platycerium bifurcatum POLYPODIACEAE
407-29-1-1c
Platycerium grande POLYPODIACEAE
407-29-1-2-(4729-1-2)
Platycerium grande POLYPODIACEAE
407-29-1-2a
Pleopeltis nuda POLYPODIACEAE
407-29-28-1
Pleopeltis pleopeltifolia POLYPODIACEAE
407-29-28-2
Polypodium aspidiodes POLYPODIACEAE monolete
407-29-13-1
Polypodium attenuatum POLYPODIACEAE
407-29-13-2
Polypodium aureum POLYPODIACEAE
407-29-13-6
Polypodium normale POLYPODIACEAE
407-29-13-8
Polypodium pallidium POLYPODIACEAE monolete
407-29-13-3
Polypodium pustulatum POLYPODIACEAE
407-29-13-4
Polypodium tenellum POLYPODIACEAE
407-29-13-5
Pyrrosia achrostichoides POLYPODIACEAE
407-29-5-3
Pyrrosia confluens POLYPODIACEAE monolete
407-29-5-2
Pyrrosia confluens POLYPODIACEAE
407-29-5-2a
Pyrrosia confluens POLYPODIACEAE
407-29-5-2b
Pyrrosia confluens POLYPODIACEAE
407-29-5-2c
Pyrrosia confluens POLYPODIACEAE
407-29-5-2d
Pyrrosia rupestris POLYPODIACEAE
407-29-5-1
Pyrrosia rupestris POLYPODIACEAE monolete
407-29-5-1a
Pyrrosia serpens POLYPODIACEAE monolete
407-29-5-4
Pyrrosia serpens POLYPODIACEAE
407-29-5-4a
Seliguea caudiformis POLYPODIACEAE
407-29-3-1
Seliguea sp POLYPODIACEAE
407-29-3-2
Seliguea sp POLYPODIACEAE
407-29-3-3
Seliguea sp POLYPODIACEAE
407-29-3-4
?>