Santalum SANTALACEAE

SpeciesMorpholgyPreviewCode
Santalum acuminatum SANTALACEAE
65-4-3
Santalum acuminatum SANTALACEAE triporate
65-4-3a
Santalum album SANTALACEAE
65-4-6
Santalum freycinetianum SANTALACEAE tricolporate
65-4-2
Santalum insularae var. hendersonense SANTALACEAE
65-4-8
Santalum lanceolatum SANTALACEAE tricolporate
65-4-1
Santalum lanceolatum SANTALACEAE
65-4-1d
Santalum lanceolatum SANTALACEAE tricolporate
65-4-1g
Santalum lanceolatum var. angustifolium SANTALACEAE
65-4-1c
Santalum murrayanum SANTALACEAE triporate
65-4-5
Santalum obtusifolium SANTALACEAE triporate
65-4-7
Santalum spicatum SANTALACEAE triporate
65-4-4
Santalum spicatum SANTALACEAE
65-4-4b